އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވައިފި

11 ނޮވެމްބަރ 2020   ޢާއްމު  

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު 53 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވައިފިއެވެ.