ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

16 ސެޕްޓެންބަަރު 2009   ޚަބަރުތައް  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އިންޑިޔާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގެންނެވީ ‏15‏ ސެޕްޓެމްބަރު‏ 2009 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:50 އެވެ.