ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ނުރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންފި

09 ސެޕްޓެންބަަރު 2009   ޚަބަރުތައް  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ނުރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު މެންދުރު ފަހު 13:30 ގައި އިންޑިޔާގެ ޓްރެވިންޑްރަމްއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. މިދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2009 ސެޕްޓެމްބަރ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.